Situata në autostradën Milot – Morinë paraqitet normale dhe pa probleme për qarkullimin e automjeteve.


Duke u nisur nga situata aktuale dhe parashikimet për ditët në vazhdim, AHC ka marrë të gjjtha masat duke rritur numrin e shërbimeve në mirëmbajtjen e “Rrugës së Kombit”.

AHC ju bën apel drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes gjatë udhëtimit të tyre në ”Rrugën e Kombit”:

📍Kërkojme nga përdoruesit e automjeteve të ecin me shpejtësi të reduktuar
📍Të respektojnë sinjalistiken rrugore dhe të kenë kujdes të shtuar për tabelat elektronike dhe mesazhet që ato përcjellin.
📍Të lëvizin me goma dimërore
📍Për çdo shqetësim apo informacion të nevojshëm mund të na telefononi
24 orë në nr jeshil 08000400

DCIM100MEDIADJI_0081.JPG

AHC është e vetmja kompani

që operon me sistemin DigitalPass në Shqipëri

NDRIÇIMI I AUTOMTRADËS


AHC ruan qindra kilometra ndriçim rrugor. Shërbimet shtesë përfshijnë mirëmbajtjen parandaluese, riparimin dhe zëvendësimin e sistemit të ndriçimit të autostradës. Kjo përfshin të gjitha qarqet, kanalet, pajisjet, llambat, kutitë e shpërndarjes dhe të gjitha pjesët e saj. Këto aktivitete përfshijnë punën nga e gjithë autostrada duke përfshirë ndriçimin e rrugëve, ndriçimin e tunelit, ndriçimin e urës etj. Ne mirëmbajmë ndriçimin e autostradës Milot-Morinë nga viti 2016.

SHENJAT RRUGORE


Shenjat e autostradave shërbejnë për një sërë qëllimesh. Një qëllim që ata shërbejnë është të paralajmërojnë drejtuesit e mjeteve për kufirin e shpejtësisë për një rrugë të caktuar. Ato ndihmojnë gjithashtu për të tërhequr vëmendjen ndaj devijimeve, punëve të ndërtimit dhe rreziqeve, të tilla si kthesat e mprehta dhe kodrat e pjerrëta. Tabelat e autostradave ndihmojnë në uljen e shkallës së aksidenteve me makinë, ndihmojnë në sigurimin e sigurisë së këmbësorëve

MIREMBAJTJE


Mirëmbajtja përbëhet nga një gamë e gjerë aktivitetesh për të mbajtur trotuaret, shpatullat, asfaltet, shpatet, objektet kulluese, urat dhe të gjitha strukturat dhe pronat e tjera brenda sistemit ekzistues të autostradave shtetërore të rrugëve, sa më afër të jetë e mundur me atë të ndërtuar ose të rinovuar.

MONITORIM


Ne jemi përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e performancës dhe efikasitetit të Autostradës Milot – Morinë. Duke përdorur teknologjinë më të fundit të CCTV-së të montuar në gamën tonë të kullave të sigurisë, kjo zgjidhje ofron një zgjidhje plotësisht të integruar dhe të disponueshme me shpejtësi për monitorimin e autostradave.

AUTORIZIMI I NGARKESAVE JONORMALE


Subjektet që do të kryejnë një transport në kushte jonormale dhe me mjete jashtë normës sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, përgjatë autostradës Milot – Morinë, duhet të paraqesin një kërkesë paraprakisht pranë shoqërisë koncesionare. “Albanian Highway Concession” sh.p. për lëshimin e një autorizimi të veçantë për këtë lloj qarkullimi (transporti).

DCIM100MEDIADJI_0081.JPG

AHC është e vetmja kompani që operon me sistemin DigitalPass në Shqipëri

NDRIÇIMI I AUTOMTRADËS


AHC ruan qindra kilometra ndriçim rrugor. Shërbimet shtesë përfshijnë mirëmbajtjen parandaluese, riparimin dhe zëvendësimin e sistemit të ndriçimit të autostradës. Kjo përfshin të gjitha qarqet, kanalet, pajisjet, llambat, kutitë e shpërndarjes dhe të gjitha pjesët e saj. Këto aktivitete përfshijnë punën nga e gjithë autostrada duke përfshirë ndriçimin e rrugëve, ndriçimin e tunelit, ndriçimin e urës etj. Ne mirëmbajmë ndriçimin e autostradës Milot-Morinë nga viti 2016.

SHENJAT RRUGORE


Shenjat e autostradave shërbejnë për një sërë qëllimesh. Një qëllim që ata shërbejnë është të paralajmërojnë drejtuesit e mjeteve për kufirin e shpejtësisë për një rrugë të caktuar. Ato ndihmojnë gjithashtu për të tërhequr vëmendjen ndaj devijimeve, punëve të ndërtimit dhe rreziqeve, të tilla si kthesat e mprehta dhe kodrat e pjerrëta. Tabelat e autostradave ndihmojnë në uljen e shkallës së aksidenteve me makinë, ndihmojnë në sigurimin e sigurisë së këmbësorëve

MIREMBAJTJE


Mirëmbajtja përbëhet nga një gamë e gjerë aktivitetesh për të mbajtur trotuaret, shpatullat, asfaltet, shpatet, objektet kulluese, urat dhe të gjitha strukturat dhe pronat e tjera brenda sistemit ekzistues të autostradave shtetërore të rrugëve, sa më afër të jetë e mundur me atë të ndërtuar ose të rinovuar.

MONITORIM


Ne jemi përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e performancës dhe efikasitetit të Autostradës Milot – Morinë. Duke përdorur teknologjinë më të fundit të CCTV-së të montuar në gamën tonë të kullave të sigurisë, kjo zgjidhje ofron një zgjidhje plotësisht të integruar dhe të disponueshme me shpejtësi për monitorimin e autostradave.

AUTORIZIMI I NGARKESAVE JONORMALE


Subjektet që do të kryejnë një transport në kushte jonormale dhe me mjete jashtë normës sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, përgjatë autostradës Milot – Morinë, duhet të paraqesin një kërkesë paraprakisht pranë shoqërisë koncesionare. “Albanian Highway Concession” sh.p. për lëshimin e një autorizimi të veçantë për këtë lloj qarkullimi (transporti).

Siguri

Siguri

Ne kujdesemi për sigurinë e kolegëve dhe rrugëve tona.

Kalim Dixhital

Kalim Dixhital

Ne kujdesemi për sigurinë e kolegëve dhe rrugëve tona.

Siguri

Siguri

Ne kujdesemi për sigurinë e kolegëve dhe rrugëve tona.

Kalim Dixhital

Kalim Dixhital

Ne kujdesemi për sigurinë e kolegëve dhe rrugëve tona.

114 KM

Rrjeti Autostradash në Shqipëri

0800 0400

Linja Jonë e Urgjencës

24/7

Shërbimi