Blog

⚠️ • Për ditët në vijim, AHC ju bën apel drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes gjatë udhëtimit të tyre në” Rrugën e Kombit” ⚠️  ⚠️ Kërkojme nga përdoruesit e rrugës të ecin me shpejtësi të reduktuar⚠️ ⚠️ Të respektojnë sinjalistiken rrugore dhe kujdes të shtuar në tabelat  elektronike dhe mesazhet e përcjella...

Referuar ligjit per fiskalizimin Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020, ju njoftojmë se nga data 01.09.2021 e në vazhdim për të gjithë Bizneset  të cilët kanë kaluar ne pistë me kupon...