Job Opportunities

PERSHKRIMI I PUNES DHE DETYRAT: Kryen veprimet e pageses (takses se kalimit) per te gjitha mjetet gjate kalimit te Rruges se Kombit Kryen mirmbajtjen rutine ne vendin e punes Kryen proceduren e lenies dhe marrjes se turnit (me 3 turne) KRITERET DHE AFTESITE KRYESORE: Edukimi/ Kualifikimi Diplome Universiteti...