Blog

Situata në autostradën Milot – Morinë paraqitet normale dhe pa probleme për qarkullimin e automjeteve. Duke u nisur nga situata aktuale dhe parashikimet për ditët në vazhdim, AHC ka marrë të gjjtha masat duke rritur numrin e shërbimeve në mirëmbajtjen e “Rrugës së Kombit”. AHC ju bën...

General description “Albanian Highway Concession” ltd in order to respect concessionary contract signed with MIE, where one of the most important point was to build a new bridge over Drini river, near Kukes city has started work with implementation design and after that with construction of...

PERSHKRIMI I PUNES DHE DETYRAT: Kryen veprimet e pageses (takses se kalimit) per te gjitha mjetet gjate kalimit te Rruges se Kombit Kryen mirmbajtjen rutine ne vendin e punes Kryen proceduren e lenies dhe marrjes se turnit (me 3 turne) KRITERET DHE AFTESITE KRYESORE: Edukimi/ Kualifikimi Diplome Universiteti...

Mobilizimi maksimal per fikjen e zjarrit ne tunelin e Kalimashit. Punonjësit e kancesionarit, zgjarrfikësit dhe forcat nga Kosova kanë pasur mobilizim maksimal për të vënë nën kontroll flakët...

Referuar ligjit per fiskalizimin Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020, ju njoftojmë se nga data 01.09.2021 e në vazhdim për të gjithë Bizneset  të cilët kanë kaluar ne pistë me kupon...