Mirembajtje

Mirëmbajtja rutinë

 • Riparimi dhe ndërrimi i sinjalistikës rrugore.
 • Pastrimi i rrjetit të kullimit përgjatë autostradës.
 • Rrethim në të gjithë gjatësinë e seksionit të autostradës me 4 korsi.
 • Mirëmbajtja e veprave ekzistuese të artit dhe urave.
 • Menaxhimi i trafikut në rast aksidentesh dhe për ndalimin e automjeteve në autostradë.
 • Riparimi i shtresave asfaltike.
 • Pastrimi i rrugës nga papastërtitë e ndryshme në rrugë.
 • Mirëmbajtja e skarpateve dhe masave shkëmbore që paraqesin rrezik.
 • Prerja e bimësisë.
 • Mirëmbajtja dhe riparimi i barrierave mbrojtëse metalike. (mbrojtës)

Mirëmbajtja e dimrit

3 zona dëbore janë stacionuar në autostradë Rreps, Kolsh, Bardhoc. Në të tre zonat e mirëmbajtjes dimërore është ngritur sasia e nevojshme e kripës, makinat e borës dhe staf i mjaftueshëm për organizimin dhe kryerjen e punimeve në përputhje me detyrimet kontraktuale. Gjithashtu në zonën e tunelit të Thirrës, Kukës, janë instaluar stacione meteorologjike të cilat japin informacion në kohë reale mbi temperaturën, kushtet e asfaltit, formimin ose jo të akullit, informacion të përdorur për të ndërhyrë në kohë reale për eliminimin e tyre.

 • Gatishmëri 24 orë gjatë gjithë periudhës së mirëmbajtjes dimërore.
 • Parandalimi dhe trajtimi me kripë i sipërfaqes së rrugës për të shmangur formimin e akullit dhe ngricave në rrugë
 • Pastrimi i rrugës dhe trajtimi i saj gjatë reshjeve të borës.

Tabela informative dhe numër jeshil 08000400

Në të gjitha nyjet ekzistuese, tabelat elektronike janë të pozicionuara në hyrje dhe në aksin kryesor. Tabelat kontrollohen dhe komandohen nga qendra e kontrollit në Toll Plaza. Në varësi të kushteve të rrugës, kantiereve apo rreziqeve në autostradë, informacioni në kohë reale u jepet të gjithë përdoruesve të rrugës për të parandaluar çdo incident apo aksident në rrugë. Të gjithë përdoruesit e rrugës duhet të jenë të vëmendshëm ndaj çdo informacioni të dhënë në tabelat e informacionit dhe t’i përmbahen rreptësisht kodit rrugor dhe tabelave të sinjalistikës rrugore.

 • Informacion për përdoruesit e rrugës përmes tabelave informative të përkohshme dhe të përhershme si dhe tabelave elektronike.
 • Numër jeshil pa pagesë për çdo përdorues të rrugës për të marrë informacion mbi kushtet e autostradës dhe çdo problem ose dhe në rast se do të kërkohet ndihmë, 24/24.

Patrulla 24/24

Autostrada Milot – Morinë, përveç grupeve të punës që kryejnë procese të ndryshme pune për mirëmbajtje apo punime kapitale, ka një prezencë 24/24 të personelit patrullues. Kjo njësi, përveç patrullimit të vazhdueshëm gjatë ditës dhe natës për evidentimin apo parandalimin e incidenteve/aksidenteve të ndryshme në rrugë, kryen edhe këto detyra.

 • Ofrimi i ndihmës përdoruesve të rrugës në rast aksidentesh apo incidentesh në autostradë.
 • Ndërhyrja me sinjalistikën e nevojshme gjatë aksidenteve rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve të reja në vendin e aksidentit dhe pastrimin e vendit të ngjarjes para se të hapet për qarkullim.
 • Shkoni sa më shpejt në zonën ku kërkohet mbështetje nga përdoruesit e rrugës.

Panelet e mesazheve të ndryshueshme

Panelet e mesazheve të ndryshueshme janë struktura të instaluara përgjatë autostradës Milot – Morinë, në nyjet ekzistuese, të dedikuara për transmetimin e informacionit për situatën e autostradës, në kohë reale.

Nëpërmjet paneleve të mesazheve të ndryshueshme, përdoruesit e autostradës informohen përpara se të hyjnë në Autostradë, duke u dhënë atyre mundësinë për të vendosur të hyjnë ose jo në autostradë. Këta përdorues informohen edhe gjatë rrugës në Autostradë, me mesazhe të ndryshueshme në gjuhën shqipe dhe angleze për ngjarje të ndryshme, incidente, kantiere ndërtimi apo mirëmbajtjeje, trafik apo kushte atmosferike.

Vetëm gjatë situatave me trafik normal, p.sh., kur nuk ka ngjarje për të theksuar, panelet transmetojnë tipologji të tjera mesazhesh, si p.sh.

 • Siguria rrugore dhe sjellja e drejtimit të automjetit (rripi i sigurimit, distanca e sigurisë, etj.)
 • Shërbimet e disponueshme në Autostradë (Numri i Gjelbër, faqe interneti, etj.)

Aktualisht në Autostradë janë instaluar 20 panele me mesazhe të ndryshueshme.

Ndër të tjera, panelet e mesazheve të ndryshueshme janë për ne një mjet komunikimi shumë i rëndësishëm të cilin e përdorim për të përmirësuar sjelljen në drejtimin e mjeteve nga përdoruesit. Statistikat tregojnë se pjesa më e madhe e aksidenteve me pasoja fatale janë rezultat i sjelljes së keqe apo shkeljes së rregullave të qarkullimit nga ana e përdoruesve të rrugës.

Ndricimi i Rruges

Rrethimi i Autostrades

Ura Kukes

Ura e Vjeter mbi Drin

Road signs,Sinjalistika rrugore

Zyra monitorimit