Author: admin-ahc

Mobilizimi maksimal per fikjen e zjarrit ne tunelin e Kalimashit. Punonjësit e kancesionarit, zgjarrfikësit dhe forcat nga Kosova kanë pasur mobilizim maksimal për të vënë nën kontroll flakët...

PERSHKRIMI I PUNES DHE DETYRAT: Kryen veprimet e pageses (takses se kalimit) per te gjitha mjetet gjate kalimit te Rruges se Kombit Kryen mirmbajtjen rutine ne vendin e punes Kryen proceduren e lenies dhe marrjes se turnit (me 3 turne) KRITERET DHE AFTESITE KRYESORE: Edukimi/ Kualifikimi Diplome Universiteti...

General description “Albanian Highway Concession” ltd in order to respect concessionary contract signed with MIE, where one of the most important point was to build a new bridge over Drini river, near Kukes city has started work with implementation design and after that with construction of...