Masat, Teknologjitë dhe Mjetet e Sigurisë

Mirëmbajtja rutinë

 • Riparimi dhe ndërrimi i sinjalistikës rrugore.
 • Pastrimi i rrjetit të kullimit përgjatë autostradave.
 • Rrethim në të gjithë gjatësinë e seksionit të autostradës me 4 korsi.
 • Mirëmbajtja e strukturave ekzistuese (tubull kuti dhe ura.
 • Menaxhimi i trafikut në rast aksidentesh dhe për ndalimin e automjeteve në autostradë.
 • Riparimi i shtresave asfaltike.
 • Pastrimi i rrugës nga papastërtitë e ndryshme në rrugë.
 • Mirëmbajtja e shpateve dhe masave shkëmbore të rrezikshme.
 • Prerja e bimësisë.
 • Mirëmbajtja dhe riparimi i barrierave mbrojtëse metalike. (mbrojtës)

Mirëmbajtja e dimrit

3(tre) zona dëbore janë të stacionuara në autostradën Rreps, Kolsh, Bardhoc. Në tre zonat e mirëmbajtjes dimërore, sasia e nevojshme e kripës, bore-pastrueses, krip-përhapëse dhe personelit është e mjaftueshme për organizimin dhe zbatimin e detyrimeve të tyre konfirmimeve kontraktuale.

Ashtu si në zonën e tunelit të Thirrës, Kukës, është instaluar një meteorologjik që jep informacion në kohë reale për temperaturën, kushtet e asfaltit, formimin ose jo të akullit, informacion që përdoret për ndërhyrje në kohë reale për eliminimin e tyre.

 • Gatishmëri 24 orë gjatë gjithë periudhës së mirëmbajtjes dimërore.
 • Parandalimi dhe trajtimi me kripë në sipërfaqet e rrugëve për të shmangur akullin në rrugë.
 • Pastrimi dhe trajtimi i rrugëve gjatë reshjeve të borës.
 • Tabela informative dhe numër jeshil 08000400

Në të gjitha nyjet ekzistuese janë të pozicionuara në hyrje dhe në aksin kryesor, tabelat elektronike. Tabelat elektronike kontrollohen dhe komandohen nga stafi i përkushtuar në Qendrën e Kontrollit të Trafikut në Toll Plaza. Sipas kushteve të rrugës, kantiereve të ndërtimit apo rreziqeve të autostradës, informacioni në kohë reale u jepet të gjithë përdoruesve të rrugës për të parandaluar një incident apo aksident rrugor.

 • Të gjithë përdoruesit e rrugës duhet t’i kushtojnë vëmendje çdo informacioni të dhënë në tabelat elektronike dhe kërkohet të respektojnë rreptësisht kodin rrugor dhe sinjalistikën e trafikut dhe informacionin për përdoruesit e rrugës përmes tabelave informuese të përkohshme dhe të përhershme si dhe tabelave elektronike.
 • Numër jeshil për çdo përdorues të rrugës që të marë në kohë reale informacion për kushtet e rrugës dhe për çdo problem tjetër që mund të ketë në rrugë. Nr jeshil përdoret dhe në rast se përdoruesit e rrugës duhet të kërkojnë ndihmë, 24/24.

Patrulla 24/24

Autostrada Milot – Morinë, pavarësisht prezencës së grupeve të punës që kryejnë procesin e ndryshëm të punës për mirëmbajtjen apo punimet kapitale ka një prezencë 24/24 të stafit të patrullës. Kjo njësi është e dedikuar për patrullimin e Autostradës, të cilën e kryen në mënyrë të vazhdueshme gjatë ditës dhe natës për të identifikuar apo parandaluar incidente/aksidente të ndryshme në rrugën drejt realizimit dhe detyrat e mëposhtme.

 • Ofrimi i ndihmës përdoruesve të rrugës në rast aksidentesh apo incidentesh në autostradë.
 • Ndërhyrja me sinjalistikën e duhur gjatë aksidenteve rrugore me parandalimin e aksidentit të ri në vendin e aksidentit si dhe pastrimin dhe ushqimin e ngjarjeve para se ai të hapet në qarkullim.
 • Arritja sa më shpejt në zonën ku kërkohet mbështetje nga përdoruesit e rrugës.